Disclaimer

RIBW Zaanstreek Waterland West-Friesland waarborgt dat de informatie die via deze website op het internet is verschaft op het moment dat het in de website wordt opgenomen.

Er kunnen zich onopzettelijke en toevallige fouten voordoen, waarvoor de RIBW zich verontschuldig. De RIBW geeft geen bevestiging of garanties ten aanzien van de informatie die via deze site wordt verschaft en behoudt zich het recht voor om -zonder kennisgeving- op elk gewenst moment veranderingen en correcties aan te brengen.

De RIBW is niet aansprakelijk voor eventuele onnauwkeurigheden of omissies in de website. De bezoeker is verantwoordelijk voor beslissingen gebaseerd op de informatie opgenomen in de website van de RIBW. De RIBW is niet aansprakelijk voor enige directe, bijzondere, indirecte, bijkomende of gevolg schade, of enigerlei schade - van welke aard en ten gevolge van welke oorzaak dan ook - ten gevolge van het gebruik van de informatie die - hetzij direct hetzij indirect - via de website is verkregen.

Bezoekers van de website die informatie verschaffen aan de RIBW gaan ermee akkoord dat de RIBW onbeperkte rechten heeft ten aanzien van zodanige informatie (zoals verschaft aan de organisatie) en dat zij zodanige informatie mag gebruiken op een manier die haar goeddunkt. De informatie zoals verschaft aan de RIBW zal als niet specifiek vertrouwelijk worden beschouwd.

Sitemap Disclaimer Colofon Privacy- en cookieverklaring